Chương trình toán tư duy finger math

CHƯƠNG TRÌNH TOÁN TƯ DUY FINGER MATH

Toán tư duy finger math là chương trình toán dựa trên bàn tay của trẻ. Giúp trẻ có thể thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia dựa trên đôi bàn tay. Abacus Việt Nam gồm 2 chương trình toán tư duy finger math, toán tư duy soroban dành cho học sinh mầm non, tiểu họcCác cấp độ toán tư duy finger math

1. Finger Math Level 1

Phép cộng trừ không bù

Phép cộng và phép trừ bù 5

 • 1 đến 99 số
 • +5 kết hợp, -5 kết hợp
 • Ôn tập
 • Số có 2 chữ số

2. Finger Math level 2

 • Phép cộng và phép trừ
 • 1 đến 99 số
 • +10 kết hợp
 • Ôn tập +-5, +10
 • Số có 2 chữ số

3. Finger Math level 3

 • Phép cộng và phép trừ bù 5, bù 10
 • 1 đến 99 số
 • -10 kết hợp
 • Số có 2 chữ số

4. Finger Math level 4

 • Phép cộng và phép trừ mix 5, mix 10
 • 1 đến 99 số
 • +5 tổ hợp + 5 tổ hợp và + 10 tổ hợp
 • Lý thuyết ảo tính
 • Phép cộng và phép trừ
 • 1 & 2 chữ số (không kết hợp)
 • Hạt trên và dưới

5. Finger Math level 5

 • Phép cộng và phép trừ
 • -10 tổ hợp, +6 đến +9 và -6 đến -9 tổ hợp kép.
 • Phép nhân bảng cửu chương
 • 2 chữ số x 1 chữ số (có bảng từ 1 đến 9)

6. Finger Math Level 6

 • Ôn tập phép nhân 2 chữ số x 1 chữ số
 • Phép chia 2 chữ số chia 1 chữ số
 • Phép chia 3 chữ số chia 1 chữ số
Ngoài ra Trung Tâm đã hoàn thành giáo trình finger math nhật 10 cấp độ đầy đủ nhất dành cho thầy cô, trung tâm đang giảng dạy toán tư duy bàn tay
Quý Thầy/cô có nhu cầu tìm hiểu chương trình nhượng quyền, hợp tác toán tư duy finger math, soroban có thể liên hệ Thầy Ngọc qua số điện thoại 0977.093.688 để được tư vấn.

Bài viết liên quan