Chương trình bàn tính abacus

CHƯƠNG TRÌNH VÀ CẤP ĐỘ CỦA BÀN TÍNH ABACUS

Chương trình toán tư duy  bàn tính abacus Việt Nam được Th.S Trần Đình Ngọc -Giám đốc đào tạo toán tư duy Super Math Việt Nam biên soạn 11 cấp độ từ cơ bản đến nâng cao, chuyên sâu dành cho học sinh 6-12 tuổi muốn rèn luyện kỹ năng siêu tính nhẩm. Trung Tâm, Quý thầy cô đang tìm kiếm chương trình toán tư duy abacus để hợp tác thì đây là chương trình phù hợp cho học sinh tại Việt Nam.

Toán tư duy bàn tính abacus -SorobanCác cấp độ khoá học bàn tính abacus

Bàn tính abacus Level 1

Lý thuyết bàn tính 
 • Phép cộng và phép trừ
 • 1 đến 99 số
 • +5 kết hợp, -5 kết hợp 
 • Ôn tập
 • Số có 2 chữ số

Bàn tính abacus level 2

Lý thuyết bàn tính -ảo tính

 • Phép cộng và phép trừ
 • 1 đến 99 số
 • +10 kết hợp 
 • Ôn tập +-5, +10
 • Số có 2 chữ số

Bàn tính abacus level 3

Lý thuyết bàn tính và ngón tay

 • Phép cộng và phép trừ
 • 1 đến 99 số
 • -10 kết hợp
 • Số có 2 chữ số

Bàn tính abacus level 4

Lý thuyết bàn tính và ngón tay

 • Phép cộng và phép trừ
 • 1 đến 99 số
 • +5 tổ hợp + 5 tổ hợp và + 10 tổ hợp
 • Lý thuyết ảo tính
 • Phép cộng và phép trừ
 • 1 & 2 chữ số (không kết hợp)
 • Hạt trên và dưới

Bàn tính abacus level 5

Lý thuyết bàn tính 
Phép cộng và phép trừ
 • -10 tổ hợp, +6 đến +9 và -6 đến -9 tổ hợp kép.
Phép nhân 
 • 2 chữ số x 1 chữ số (có bảng từ 1 đến 9)

Lý thuyết ảo tính

 • 1 & 2 chữ số, kết hợp +5, kết hợp -5 (+10 kết hợp)

Bàn tính abacus level 6

Phép cộng và phép trừ
 • Tất cả các kết hợp 2 & 3 chữ số
 • Số thập phân Cộng và trừ thập phân 3 chữ số
 • Phép nhân 2 chữ số x 1 chữ số, 3 chữ số x 1 chữ số và 4 chữ số x1 chữ số.

Lý thuyết ảo tính

 • Phép cộng và phép trừ
 • Tất cả các kết hợp 2 chữ số
 • Phép nhân 2 chữ số x 1 chữ số, 3 chữ số x 1 chữ số

Bàn tính abacus level 7:

Phép cộng và phép trừ
 • Tất cả các kết hợp 2,3 & 4 chữ số
 • Số thập phân 4 chữ số tất cả các kết hợp.
 • Phép nhân 3 & 4 chữ số x 1 chữ số, 2 chữ số x 2 chữ số.
 • Phép chia 2,3 và 4 chữ số 1 chữ số.
 • Phép chia 2 chữ số 1 chữ số

Lý thuyết ảo tính

 • Phép cộng và phép trừ
 • Tất cả các kết hợp 2 & 3 chữ số
 • Số thập phân 3 chữ số tất cả các kết hợp
 • Phép nhân 2,3 với 4 chữ số x 1 chữ số,

Bàn tính abacus level 8

 • Phép cộng và phép trừ (tất cả các kết hợp 3 & 4 chữ số)
 • Phép nhân ( 2×2 chữ số, 3×2 chữ số )
 • Phép chia 3 1 chữ số, 4 1 chữ số, 3 2 chữ số và 4 2 chữ số

Lý thuyết ảo tính

 • Phép cộng và phép trừ (tất cả các kết hợp 2 và 3 chữ số)
 • Tất cả các kết hợp 4 chữ số thập phân
 • Phép nhân 3 x 1 chữ số, 4×1 chữ số 2 x 2 chữ số
 •  Phép chia 2 1 chữ số, 3 1 chữ số, 4 1 chữ số

Bàn tính abacus level 9

• Phép cộng và phép trừ (tất cả các kết hợp 4 và 5 chữ số)
• Phép nhân 4 x 2 chữ số
• Phép chia 3 2 chữ số, 4 2 chữ số và 5 2 chữ số
• Chuyển đổi phân số
Lý thuyết ảo tính
• Phép cộng và phép trừ
• Tất cả các kết hợp 2 & 3 chữ số
• Tất cả các kết hợp 4 chữ số thập phân
• Phép nhân 2x2 chữ số, 3×2 chữ số
• Phép chia 4 1 chữ số, chuyển đổi phân số 3 2, phép cộng trừ đơn giản

Bàn tính abacus level 10

• Phép cộng và trừ ( tất cả các kết hợp 4 và 5 chữ số ) Tất cả các kết hợp 5 chữ số thập phân
• Phép nhân 3×3 chữ số, 4×2 chữ số
• Phép chia 4 2 chữ số, 5 2 chữ số
• Các phép tính kết hợp phân số
• Tỷ lệ phần trăm

Lý thuyết ảo tính

 • Phép cộng và phép trừ (tất cả các kết hợp 2×3 chữ số)
 • Tất cả các kết hợp 5 chữ số thập phân
 • Phép nhân 3 x 2 chữ số
 • Phép chia 4 1 chữ số, 3 2 chữ số
 • Phép trừ cộng thập phân
 • Phép nhân thập phân
 • Phép chia thập phân

Bàn tính abacus level 11

• Phép cộng và phép trừ (tất cả các kết hợp 4 và 5 chữ số)
• Phép chia 5 2 chữ số
• Căn bậc hai của 3 và 4 chữ số kết hợp
Lý thuyết ảo tính
• Phép cộng và phép trừ (tất cả các kết hợp 3 và 4 chữ số)
• Phép tính hỗn hợp (->, -, x, +) với quy tắc BODMAS
• Tất cả các kết hợp 5 chữ số thập phân
• Phép nhân 3×2 chữ số
• Phép chia 4 `1 chữ số, 3 2 chữ số
• Phép trừ cộng thập phân
• Phép nhân thập phân
• Phép chia thập phân

Quý thầy cô có nhu cầu hợp tác chương trình toán tư duy bàn tính abacus có thể liên hệ 0977.093.688 Zalo Thầy Ngọc để được tư vấn

Bài viết liên quan